Nieuwe regelingen

Dit voorjaar zijn er weer volop aanvraagmogelijkheden bij fondsen, zowel voor corona-gerelateerde steun als voor bijzondere projecten. Hieronder lichten we er een aantal uit, kijk voor meer regelingen op onze pagina over fondsenwerving.

Mondriaan Fonds
In het kader van extra coronamaatregelen heeft het ministerie van OCW budget beschikbaar gesteld voor musea en andere collectiebeherende erfgoedinstellingen. Met de Coronaregeling Medewerkers Collectiebeleid biedt het Mondriaan Fonds ondersteuning bij het op peil houden van de personele bezetting of het aantrekken van nieuw erfgoedtalent. Aanvragen kan per half maart – hou de website in de gaten. Het ministerie van OCW heeft ook budget vrijgemaakt om beeldende kunstinstellingen te compenseren/ondersteunen bij toepassing van de richtlijn kunstenaarshonoraria. Daarvoor kan vanaf nu worden aangevraagd via de regeling Kunstenaarshonorarium (voorheen Experimenteerreglement Kunstenaarshonoraria). Aanvragen kan doorlopend tot het budget is uitgeput.

Prins Bernhard Cultuurfonds
Van 1 maart t/m 30 april kunnen erfgoedorganisaties een aanvraag doen voor educatieve projecten of apparatuur die erfgoedvrijwilligers ondersteunen in hun werkzaamheden. Deze regeling is voor erfgoedorganisaties, waarvan de vrijwilligers het kloppend hart vormen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

  • het versterken van de digitale aanwezigheid, door bijvoorbeeld de uitbreiding/aanpassing van de website of de database (webshop, ticketingsysteem, digitalisering collectie);
  • audiovisuele middelen zoals audiotours, films of routes met QR-technologie om publiek op passende wijze te ontvangen;
  • ‘oral history’-projecten waarbij de mondelinge verhalen van vrijwilligers worden vastgelegd en ontsloten via een website of database.

Kickstart Cultuurfonds
Het Kickstart Cultuurfonds heeft opnieuw een aanvraagronde voor musea. Let op, de oorspronkelijke planning is daarin gewijzigd (was de week van 29 maart) en betreft nu: maandag 10 mei 10 uur – vrijdag 14 mei 16 uur. Kijk hier waarvoor je een aanvraag in kunt dienen en voor meer informatie.

Gemeenten
De Museumvereniging spoort musea aan bij de gemeente aan de bel te trekken. Gemeenten hebben 150 miljoen euro aan noodsteun ontvangen ten behoeve van de lokale culturele infrastructuur. Helaas constateren ze dat niet alle gemeenten het geld hiervoor bestemmen. Wat te doen?

  • In deze PDF met de decembercirculaire van het Rijk aan gemeenten, zie je welk bedrag OCW jouw gemeente heeft toebedeeld uit de 150 miljoen (bijlage 3.2.1 op pagina 59 en verder)
  • Leg contact met je gemeente. Daarbij kun je gebruik maken van de voorbeeld-lobbybrieven, aan te vragen bij de Museumvereniging.
  • In dit bestand zie je ook welke bedragen in 2020 al aan gemeenten ter beschikking zijn gesteld voor noodsteun
  • Vorige week verscheen de gids “Corona, cultuur en gemeenten”, waarin lokale bestuurders en ambtenaren kunnen zien hoe het zit met gelden voor gemeenten, en cultuur in gemeenten.