Extra budget voor 75 jaar vrijheid via het Mondriaanfonds

De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Paul Blokhuis stelt 15 miljoen euro ter beschikking voor de vernieuwing van oorlogsmusea, voor onderzoek naar de Tweede Wereldoorlog (WOII) en voor het vergemakkelijken van de digitale toegang tot bronnen en archieven van WOII. Het doel is het verhaal over de herinnering aan WOII kan blijven worden verteld op een wijze die aansluit bij de belevingswereld van de komende generaties en die verbonden is met de waarden democratie, rechtsstaat en vrijheid.

Het Mondriaan Fonds zal de middelen die beschikbaar worden gesteld door de staatssecretaris van VWS op basis van een subsidieregeling verdelen.  De subsidies zijn bedoeld voor musea, erfgoedinstellingen, grassroot-initiatieven en onderzoeksinstellingen.  De subsidie wordt  verdeeld over de drie thema’s: digitalisering, onderzoek en vernieuwing & herinrichting.  Grassroot-initiatieven die openbaar toegankelijke projecten realiseren gericht op de herinnering aan WOII, kunnen voor hun activiteiten een lump sum-bijdrage aanvragen. Per (sub)thema zullen verschillende percentages eigen bijdragen worden gehanteerd.

De open oproepen worden in het najaar van 2019 gepubliceerd. Er zijn twee aanvraagrondes met deadlines begin 2020 en voorjaar 2020. De aanvragen worden ter advisering voorgelegd aan een adviescommissie, die het bestuur adviseert over het toe- dan wel afwijzen van aanvragen. De behandeltermijn van het Mondriaan Fonds is drie maanden. Een open informatiemiddag is voorzien in september 2019.

Op de website van het Mondriaan Fonds vindt u meer informatie. We adviseren u deze website in de gaten te houden voor de oproepen en deadlines van de aanvraagrondes.