Europees erfgoedjaar: update

Op donderdag 20 september is er in het Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem een netwerkborrel ter gelegenheid van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018. Tijdens deze borrel is er een korte terug- en vooruitblik op het Europees Erfgoedjaar. De komende maanden staan er nog thema’s op de planning als archeologie, religieus erfgoed en grenzeloos erfgoed. Voorafgaand aan de borrel vindt er tussen 13.00 en 15.30 uur een expertmeeting plaats rondom het thema ‘Beladen Erfgoed’. Erfgoedprofessionals, beleidsmakers, onderwijsprofessionals en studenten zijn welkom hieraan deel te nemen. In deze meeting staat de vraag centraal hoe je een gesprek voert over en hoe je omgaat met beladen erfgoed. Voor het volledige programma kunt u kijken in de nieuwsbrief van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed, daarin vindt u tevens een link om u aan te melden.

Voor vragen over het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed, de expertmeeting en/of netwerkborrel kunt u mailen naar info@europeeserfgoedjaar.nl.