Europees Erfgoedjaar: update

Opgegraven geschiedenis: dat is het thema van de maand oktober. Onze bodem bevat veel sporen van onze geschiedenis. Daar vinden we voorwerpen die vertellen over onze herkomst, oude gebruiken en beschavingen. Archeologie laat ons Europese oorsprongsverhaal zien. Voor dit thema werkt de organisatie van het Europees Erfgoedjaar samen met de Nationale Archeologiedagen, van 12-14 oktober. Tijdens de Archeologiedagen kan het publiek kennis maken met het werk van een archeoloog en onze opgegraven geschiedenis. Kijk hier voor het gehele programma.

Save the date

Slotbijeenkomst Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018 op 11 december 2018 van 15.00 – 18.30 uur in Rotterdam. Dit jaar zetten talloze vrijwilligers, (erfgoed)organisaties, gemeenten en provincies zich in om van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed een succes te maken. Meer informatie volgt.