Europees erfgoedjaar: update

Nieuwe maand, nieuw thema: Erfgoed is van ons allemaal.

Bijzondere erfgoederen in Europa, waarin de Europese verwevenheid van onze identiteit zich uitdrukt, zijn vaak aangewezen als werelderfgoed. Deze bijzondere status maakt duidelijk dat we een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid hebben voor het behoud van erfgoed. Dat besef wordt, vanwege de toeristische aantrekkelijkheid van deze plekken, overgebracht op een breed publiek.
Werelderfgoed is er op gericht om bewaard te blijven voor de volgende generaties. Unieke en bijzondere erfgoederen in Europa worden soms werelderfgoed. In Nederland tellen we 10 erkende werelderfgoederen, waaronder het Woudagemaal, Schokland en de Van Nellefabriek. Erkenning als werelderfgoed heeft wat voeten in aarde. In de maand juli zet de organisatie van het Erfgoedjaar daarom Koloniën van Weldadigheid, die op weg zijn naar werelderfgoed, in de schijnwerper. Lees meer op over het Europees erfgoedjaar op de website van de Nederlandse organisatie.