Europees erfgoedjaar: update

Juni staat in teken van het thema verdedigingslinies. Het Nederlandse landschap herbergt, vaak verborgen, vele verdedigingslinies: van Limes en waterlinies tot de Atlantikwall. Zij vertellen het verhaal van de steeds veranderende vriend- en vijandverhoudingen binnen Europa. Er zijn in deze maand verschillende activiteiten die aansluiten bij dit thema. Denk bijvoorbeeld aan de festiviteiten rond de Zuiderwaterlinie, het verhaal over hoe water een wapen werd in het Waterliniemuseum in Bunnik of de Nieuwe Hollandse Waterlinie in Minecraft.

Oproep voor musea: welk museumobject vertelt een Europees verhaal?

Het Europees Erfgoedjaar is op zoek naar Europese verhalen over museumobjecten of -collecties in Nederland. Denk aan een Europese invalshoek, feitje of verhaal over een kunstwerk of object dat deel uitmaakt van een collectie. Of misschien is een object of collectie verbonden aan een ander museum in Europa? Ook achter de kleinste objecten gaan soms grote, grensoverschrijdende verhalen schuil. Wij publiceren en delen deze (korte) verhalen graag binnen onze communicatiekanalen.
Bekijk de oproep en doe mee en/of stuur ‘m door!