Subsidieregeling erfgoedvrijwilligers

Het Fonds voor Cultuurparticipatie verstrekt subsidies voor erfgoedvrijwilligers. Via de website kunnen instellingen of vrijwilligers een aanvraag doen. Met deze regeling geven ze vrijwilligers die zich met erfgoed bezighouden en kleine erfgoedorganisaties (tot 2 fte) de kans zichzelf te verstevigen.De regeling biedt heel veel mogelijkheden. Bijvoorbeeld het vergoten van kennis en vaardigheden (vakinhoudelijk, technisch, of bijvoorbeeld hun computervaardigheden), of het versterken van de organisatie (denk aan marketing, of rondleidingen in andere talen).

Voor vragen over deze subsidieregeling kunt u contact opnemen met Ben Bregman.