Erfgoed Gezocht succesvol gelanceerd

Vrijdag 10 mei is het online platform van het archeologieproject Erfgoed Gezocht succesvol gelanceerd. Met dit project van Erfgoed Gelderland en Leidse Faculteit der Archeologie kunnen vrijwilligers speuren naar archeologische resten op de Veluwe via online hoogtekaarten. Het mini-symposium waarop het platform gelanceerd werd trok veel aandacht en al 110 vrijwilligers hebben zich aangemeld. Er is echter nog genoeg werk te verzetten. Wie mee wil speuren, kan zich aanmelden via erfgoedgezocht.nl.

Verschillende projectteamleden afkomstig van Erfgoed Gelderland en de Universiteit Leiden deden uit de doeken wat het doel, belang en de opzet van het project zijn. Door met vereende krachten te speuren naar de vele onontdekte archeologische resten die nu nog op de Veluwe te vinden zijn, kunnen we de mensen die deze resten nalieten hopelijk begrijpen en de resten beschermen voor de toekomst.

Aansluitend werd de website officieel gelanceerd met een gezamenlijke speuractie door vertegenwoordigers van verschillende stakeholdergroepen, zoals vrijwilligers, de provincie, gemeentelijk archeologen en landschappelijke beheersorganisaties. Al tijdens de borrel was er de mogelijkheid om te speuren naar archeologische resten; een gewaardeerde activiteit, zo blijkt uit de ruim 4000 kaartjes die inmiddels onderzocht zijn.

Meer informatie over het project of hoe u kunt mee speuren leest u op onze website: http://erfgoedgelderland.nl/erfgoedgezocht/