Erfgoed Gezocht genomineerd voor Erfgoedvrijwilligersprijs

De vrijwilligers van Erfgoed Gezocht zijn genomineerd voor de Erfgoedvrijwilligersprijs! De afgelopen 1,5 jaar hebben in totaal 6000 vrijwilligers de gehele Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug afgespeurd op hoogtekaarten om nog onontdekt archeologisch erfgoed zoals grafheuvels, prehistorische raatakkers en karrensporen in kaart te brengen. Het vrijwilligersteam levert hiermee een cruciale, wetenschappelijke bijdrage aan het in kaart brengen en het beheer en behoud van archeologisch erfgoed. Breng nu je stem uit op erfgoedvrijwilligersprijs.nl.

Erfgoedvrijwilligersprijs
De Erfgoedvrijwilligersprijs wordt dit jaar voor het eerst uitgereikt. De prijs is in het leven geroepen door het Ministerie van OCW, want “In de erfgoedsector zijn het veelal vrijwilligersgroepen die zich inzetten voor het behoud, het onderhoud en de ontsluiting van ons (immaterieel) cultureel erfgoed. Teams van vrijwilligers die zich zo inzetten verdienen een prijs”, aldus de organisatie. Het winnende team krijgt een cheque van 10.000 euro; voor de helft vrij te besteden (bijvoorbeeld aan teamactiviteiten) en voor de helft ter bevordering van kennisoverdracht op het gebied van het vrijwilligerswerk waarvoor het team zich inzet. Tussen 20 oktober en 20 november kunt u uw stem uitbrengen via erfgoedvrijwilligersprijs.nl.

Erfgoed Gezocht
In november 2018 ging het citizen science project Erfgoed Gezocht, ondersteund door de Provincie Gelderland, voor het eerst van start op de Veluwe. Het doel van het project is om met vrijwilligers te speuren naar archeologische resten, eerst digitaal en later in het veld. Het project is een samenwerking van Erfgoed Gelderland met de Universiteit Leiden en archeologen op de Veluwe. Na het succes van Erfgoed Gezocht op de Veluwe, startten afgelopen jaar ook Erfgoed Gezocht Junior op de Veluwe en Erfgoed Gezocht op de Utrechtse Heuvelrug.

Met een de toekenning van een nieuwe subsidie voor archeologieparticipatie van het Fonds voor Cultuurparticipatie krijgt Erfgoed Gezocht op de Veluwe binnenkort een vervolg. Vrijwilligers en archeologen trekken dan de Veluwe op om de in 2018 en 2019 gevonden ontdekkingen te valideren.