Erfgoed Gezocht: al >100 000 kaarten bekeken!!!

Een maand geleden is de website www.erfgoedgezocht.nl gelanceerd en exact een maand later is het 100 000ste kaartje onderzocht. Ruim 250 vrijwillige onderzoekers speuren mee naar archeologische resten op de Veluwe. Gezamenlijk hebben zij inmiddels al een groot deel van de Veluwe onderzocht.

In het project Erfgoed Gezocht project kan iedereen meespeuren naar archeologisch erfgoed op de Veluwe met als doel de Veluwe vlakdekkend te onderzoeken om meer te weten te komen over de mensen uit het verleden en hun resten beter te kunnen beschermen. Op de website worden aan iedere speurder kleine uitsneden uit de hoogtekaart getoond met de vraag om grafheuvels, Celtic fields/raatakkers en houtskoolmeilers te markeren. Ieder kaartje wordt door 15 verschillende personen bekeken zodat een steekproef ontstaat en individuele foutjes geen probleem vormen.

Inmiddels zijn al 1806 potentiële grafheuvels geïdentificeerd die door drie of meer mensen zijn herkend (per ongeluk fout markeren gebeurt nooit op exact dezelfde plek dus wanneer drie personen een grafheuvel markeren is de kans aanwezig dat dit daadwerkelijk een grafheuvel is. Herkennen alle 15 personen de grafheuvel dan is de kans zelfs heel erg groot). Bovendien zijn er ook allerlei spannende, mysterieuze ontdekkingen gedaan waarvan we nog verder moeten uitzoeken wat deze betekenen. Een grappig voorbeeld hiervan zijn de walletjes in de vorm van een hoofd van een paard of hond in het bos ten noordwesten van Heerde. De wallen zijn niet oud, maar wel grappig. Weet u hier meer over? Meld het ons!

Terwijl het onderzoeken van de kaarten gewoon doorgaat worden de eerste resultaten van de afgeronde beelden op dit moment geanalyseerd. Op basis hiervan zullen structuren geselecteerd worden die verder onderzoek in het veld behoeven. Vanaf september zullen archeologen en vrijwilligers samen het veld in gaan om de gevonden resten te onderzoeken. In augustus zal informatie over hoe u zich voor deze expedities kunt opgeven verschijnen op de website https://erfgoedgelderland.nl/erfgoedgezocht/. In de tussentijd kunnen we alle hulp gebruiken. Surf daarom naar www.erfgoedgezocht.nl en speur mee naar ons archeologische erfgoed!

Voor meer informatie neem contact op met collega Eva Kaptijn.

Foto: Eén van de grappige, onverwachte structuren die zijn aangetroffen: een paard of hond gevormd door lage wallen.