Erfgoed Gelderland verbindt! 

Binnen de coöperatie Erfgoed Gelderland zijn verschillende netwerken actief, die regelmatig bij elkaar komen om kennis uit te wisselen en ervaringen te delen.

Sinds kort is daar weer een nieuw netwerk bijgekomen: het Netwerk voor Boerderijmusea. Maar liefst 19 vertegenwoordigers van 8 boerderijmusea uit alle hoeken van Gelderland kwamen 16 april samen voor een inspirerende middag bij Museum Smedekinck in Zelhem. Gedeelde vragen kwamen aan bod, zoals: wat verbindt ons, hoe kunnen we elkaar helpen en hoe kunnen we vernieuwen?

Begin deze maand kwam het Romeinennetwerk Gelderland in Museumpark Orientalis bij elkaar. Tijdens het overleg kwamen allerlei actualiteiten ter tafel zoals de Nationale Romeinenweek, een project rondom een Romeinse Bruiloft, plannen rondom de Limes en de provinciale themaverhaallijn. Ook het netwerk Netwerk Directies Grote Erfgoedinstellingen is deze maand tezamen gekomen en heeft meegewerkt aan het onderzoek naar de leden en de relatie van de leden met Erfgoed Gelderland.

Het Netwerk Directeuren Kleine Musea heeft 19 juni een bijeenkomst in het Stadsmuseum Harderwijk. Het stadsmuseum zal vertellen over het proces van de BankGiro Loterij en hoe zij deze hebben gewonnen.