Erfgoed Gelderland gaat met vijf leden het verjongingsexperiment aan

De aangescherpte coronamaatregelen brengen de groeiende behoefte aan (meer) jonge erfgoedvrijwilligers opnieuw aan het licht. Zo blijkt ook uit de reacties op de oproep die Erfgoed Gelderland in september deed aan erfgoedorganisaties die willen verjongen. In totaal werden er dertien opdrachten aangemeld voor het begeleidingstraject. In het traject gaat een groepje jongeren onder begeleiding van Erfgoed Gelderland aan de slag met een vraag of opdracht van een museum, archief, bibliotheek of andere erfgoedinstelling.

Inspelen op behoefte
De positieve reacties op de oproep laten zien dat verjonging een belangrijk en actueel thema is voor erfgoedorganisaties. Met het traject spelen we in op een behoefte die bij veel van onze leden leeft. Alle aanmeldingen zijn zorgvuldig bekeken en besproken. De belangrijkste selectiecriteria waren (1) de aantrekkelijkheid van de opdracht die de organisaties formuleren voor de jongeren en (2) de houding van het bestuur t.o.v. een nieuwe inbreng. Daarnaast is er gekeken naar de spreiding van de organisaties over de provincie en de potentiële impact op de organisatie.

Niet drie, maar vijf deelnemers
De opzet was om op basis van de genoemde criteria drie organisaties te selecteren voor het begeleidingstraject. Vanwege de kwaliteit van de aanmeldingen en de urgentie van het thema, is er vanuit het project Ieders Museum extra financiering beschikbaar gesteld voor deelname van niet drie, maar vijf organisaties aan het begeleidingstraject. Dit zijn (in willekeurige volgorde):

  • Openbaar Vervoer & Speelgoed Museum (Doetinchem)
  • Elizabeth Weeshuis Museum (Culemborg)
  • Van ’t Lindenhoutmuseum (Nijmegen)
  • Museum Tweestromenland (Beneden-Leeuwen)
  • Veluws Museum Hagedoorns Plaatse (Epe)

De organisaties die niet zijn geselecteerd voor het begeleidingstraject hebben ieder een contactpersoon gekregen met wie zij verder kunnen praten over het thema verjonging.

Het vervolg
De organisaties werven onder begeleiding van Erfgoed Gelderland ieder een groepje van drie tot zes jonge vrijwilligers (tussen de 16 en 30 jaar). Dit groepje gaat voor de organisatie zelf een project bedenken, ontwikkelen en uitvoeren. Voor de uitvoering van het project krijgt ieder groepje een budget van €3.000,-. Erfgoed Gelderland begeleidt de groepjes in het opstellen van een plan en bijpassende begroting. Hoewel de jongeren zowel inhoudelijk als budgettair verantwoordelijk zijn voor hun project, opereren zij niet afzonderlijk. Zij gaan samenwerken met het bestuur en de gevestigde vrijwilligers/medewerkers. Zo ontstaat er een wisselwerking en kunnen we van elkaar leren. In verband met de aangescherpte coronamaatregelen zal het traject met de jongeren van start gaan in het voorjaar van 2021.