Eerste aflevering van reeks ‘De Erfgoedvrijwilliger’ online!

Erfgoed Gelderland stelt – in kader van het project ‘Erfgoedvrijwilliger‘ van Verhaal van Gelderland – aan erfgoedvrijwilligers door heel Gelderland de vraag waarom ze vrijwilligerswerk doen. Dat heeft een reeks leuke en inspirerende filmpjes opgeleverd. Hierin wordt duidelijk hoe onmisbaar vrijwilligers in het erfgoedveld zijn en hoe leuk het kan zijn om vrijwilligerswerk te doen.

Eerste aflevering van reeks ‘De Erfgoedvrijwilliger’

De eerste aflevering, met student Bas van Nieuwland van het Katholiek Documentatie Centrum te Nijmegen, staat nu online op Erfgoedvrijwilliger.nl