Digitalisering verenigingsbladen: een update

Bij historische verenigingen in Gelderland houden honderden mensen zich bezig met onderzoek naar de lokale geschiedenis. Vaak worden bevindingen gepubliceerd in een verenigingsblad dat wordt verspreid onder de leden. In het kader van Verhaal van Gelderland worden deze verenigingsbladen gedigitaliseerd en komen ze via de catalogi van Rozet en de samenwerkende Gelderse Bibliotheken beschikbaar voor publiek.

Hierdoor treft de bezoeker van zo’n catalogus bij sommige artikelen knoppen aan die verwijzen naar digitale bestanden. Het is vanaf nu echter ook mogelijk om direct naar de digitale bestanden te gaan. Voor vijf historische verenigingen is er een directe link naar hun periodiek beschikbaar:

Elke link opent een overzicht van artikelen die door de vereniging zijn gepubliceerd. Door op een titel te klikken wordt een viewer geopend, waarin het artikel te lezen is. Dit artikel is op woord te doorzoeken. Klik daarvoor op het vergrootglas links boven. Om het artikel op volledig scherm te openen, klikt u op het vierkante icoon rechts onderin.

De tijdschriften bevatten een schat aan informatie. Lees in Grols Verleden over de Grolse pastoor Cornelius Fabritius. Of over de vrijwilliger brandweer van Bemmel in het Kringblad. Sla Arnhem de Genoeglijkste erop na om te leren waarom ‘de Tweede patroonheilige van Arnhem’ Sint-Eusebius als ridder op een 16e-eeuws zegel prijkt. Verdiep je in De Graver aan de hand van lokale kenners als Klaas Friso en Gérard Hollanders in de geschiedenis van Putten. Of neem het Nijmeegs Katernof het Jaarboek van Numaga ter handen om meer te weten te komen over Nijmeegse parken.

Gelderse historische verenigingen die hun periodiek willen laten digitaliseren kunnen contact opnemen met Tim Stapel.

Afbeelding: Digitaliseringsproces II © GMS Digitaliseert