Digitaal-erfgoed-coach

Sinds de zomer van 2019 mag collega Tim Stapel zichzelf digitaal-erfgoed-coach noemen. Hieronder legt Tim uit wat een digitaal-erfgoed-coach is en waarvoor u bij hem terechtkunt:

Wat is een digitaal-erfgoed-coach?
“Het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE), een landelijk netwerk van Nederlandse erfgoedinstellingen, streeft ernaar om het nationale erfgoed beter zichtbaar, bruikbaar en houdbaar te maken. Om dit doel te bereiken hebben zij in 2019 de ‘digitaal-erfgoed-coach’ in het leven geroepen. Voor elke provincie wordt een digitaal-erfgoed-coach aangewezen. Deze coaches vormen vanuit de provinciale erfgoedsteunpunten samen een netwerk van ondersteuning voor het werkveld. Voor Erfgoed Gelderland ben ik dat.”

Waarvoor kunnen organisaties bij een digitaal-erfgoed-coach terecht?
“De digitaal-erfgoed-coaches ondersteunen erfgoedmedewerkers, vrijwilligers en betaalde krachten, in het hele land met advies en praktische tips over het zichtbaar, bruikbaar en houdbaar maken van de digitale collectie van de betreffende erfgoedinstelling. Dat kan gaan om uiteenlopende vragen van welk systeem het beste past tot hoe organisaties hun collectie online kunt delen.”

Waar ben je tot nu toe zoal mee bezig geweest?
“Met CollectieGelderland maken we Gelderse erfgoedcollecties zichtbaar voor een breed publiek. Dat doen we niet alleen via collectiegelderland.nl, maar we sluiten bijvoorbeeld ook aan bij Collectie Nederland, Europeana en Netwerk Oorlogsbronnen. Op die manier gaan we mee in de ambitie van het NDE. We hielpen kleinere collectiebeherende organisaties om over te stappen naar de CollectieGelderland versie van collectiebeheersysteem Memorix major, zodat ook zij hun collectie in een gedegen systeem kunnen registeren. Daarnaast help ik organisaties om aan te sluiten bij CollectieGelderland en geef ik graag advies. Op die manier proberen we hen mee te nemen in de denkwijze van het NDE. Ik kijk op dit moment met Vereniging het Museum Winterswijk hoe zij de collectieregistratie kunnen overzetten naar een voor hen bruikbaar systeem, zodat de collectie goed beschreven en bewaard blijft én ook digitaal te bekijken is.”

Organisaties die de doelstellingen van het NDE onderschrijven worden uitgenodigd het manifest te ondertekenen. Hebt u verder vragen over het duurzaam digitaal toegankelijk maken van (digitaal) erfgoed? Of wil u meer weten naar aanleiding van bovenstaande? Neem gerust contact op met Tim.