Deelname leden aan Gelderse Erfgoedmonitor

Inzicht in onze sector is van wezenlijk belang voor herstel en wederopbloei na de huidige crisis. Daarom organiseert Erfgoed Gelderland dit jaar opnieuw de Gelderse Erfgoedmonitor (peiljaar 2019), na een eerdere, minder uitgebreide versie in 2015 (peiljaar 2014). ZKA voert dit onderzoek uit en heeft deze week de vragenlijst naar de leden van de coöperatie gestuurd. We nodigen de leden van harte uit deel te nemen aan dit onderzoek.

Waarom is uw deelname van belang?
Weten waar uw organisatie staat ten opzichte van andere Gelderse erfgoedorganisaties is een belangrijk hulpmiddel om het eigen beleid op te stellen of aan te scherpen. Hoeveel bezoekers ontvangen andere organisaties of hoeveel inkomsten genereert u in vergelijking met anderen? De trends en ontwikkelingen die uit dit onderzoek naar voren gaan komen, zijn niet enkel waardevol voor uzelf maar ook voor uw stakeholders. Ze kunnen een belangrijke onderbouwing zijn voor lobbyactiviteiten en subsidieaanvragen. Daarnaast is het van groot belang om een goed beeld te krijgen van de erfgoedsector in het jaar vóór de coronacrisis – het jaar waarin alles nog ‘normaal’ was en dat dus als ijkpunt kan gaan gelden voor cijfers uit 2020 en verder.