Nieuws van het Fonds voor Cultuurparticipatie over cultuureducatie

In de laatste nieuwsbrief van het Fonds voor Cultuurparticipatie stonden enkele berichten die ook voor musea van belang zijn:

Mediakunst- & Erfgoededucatie: Aanvragen langer mogelijk
De eerste aanvraagronde van het Fonds voor Cultuurparticipatie voor de subsidieregeling mediakunst- en erfgoededucatie is verlengd. Een aanvraag indienen kan uiterlijk tot en met 14 december 2018. Met de subsidieregeling Mediakunst- en Erfgoededucatie ondersteunen zij projecten voor mediakunst- en erfgoededucatie in het primair onderwijs.

Extra middelen voor museumbezoek: OCW investeert in prestatiebox om leerlingen naar musea te laten gaan
Zoals aangekondigd in het regeerakkoord, wil de regering alle kinderen de mogelijkheid bieden om tijdens hun schooltijd het Rijksmuseum te bezoeken. Dit jaar stelt het ministerie van OCW al 2.1 miljoen beschikbaar om alle museumbezoeken (dus breder dan alleen het Rijksmuseum) voor basisscholen te stimuleren. Vanaf 2019 is dit 4.5 miljoen. Dit geld wordt toegevoegd aan de prestatiebox van de basisscholen en is bedoeld om de (financiële) drempel van een museumbezoek weg te halen.