Conceptendag Verhaal van Gelderland

Op dinsdag 21 januari 2020 kwamen auteurs en redacteurs van Verhaal van Gelderland bij Erfgoed Gelderland bijeen tijdens de Conceptendag. Het ochtendprogramma was plenair opgezet. De vier redactievoorzitters vertelden over de stand van zaken in hun deel. Voor elke periode ligt er inmiddels een concepttekst, de een wat uitgebreider dan de ander maar allemaal met oog voor de 11 vragen en de ‘lange lijnen’. Beeldredacteur Ingrid Jacobs gaf een stand van zaken van de beeldredactie. Verder was er ruimte voor presentaties over de andere projecten binnen Verhaal van Gelderland en zoeken in gedigitaliseerde historische tijdschriften. Menne Kosian (RCE) gaf een mooie presentatie over het gebruik van kaartmateriaal als rode draad door een boek. In de middag is er in groepjes gediscussieerd over 10 van de 11 vragen. Dat leverde een aantal aardige inzichten en ideeën op, die de hoofdredactie mee zal nemen in het vervolgtraject. Het was een waardevolle en gezellige bijeenkomst.