Collectiescan van cultureel erfgoed

Een gasthuis, met een geschiedenis die teruggaat tot in de 14e eeuw, heeft gedurende de jaren een collectie opgebouwd van onder andere schilderijen, gebruiksvoorwerpen van bewoners en regenten, schenkingen en objecten die in opdracht van het gasthuis gemaakt zijn. De collectie wordt beheerd door een stichting die ten doel heeft om dit cultureel erfgoed in stand te houden en toegankelijk te maken voor het publiek. Het bestuur van de stichting had enkele vragen omtrent de collectie op het gebied van beheer en behoud. Collectiewacht heeft een Collectiescan uitgevoerd om de vragen te beantwoorden.

Tijdens de scan is de collectie zorgvuldig bekeken door Collectiewachters. De directeur en medewerkers van het gasthuis kwamen gedurende het bezoek kijken naar de gebeurtenissen rondom de collectie. Collectiewachter Han Boersma lichtte daarbij zijn bevindingen over één van de schilderijen toe: met het juiste licht komt het schilderij tot leven (zie foto) en kun je het schilderij meer tot zijn recht laten komen.

Collectiewachter Michiel van den Ent heeft onder andere de meubelcollectie bekeken in een monumentale ruimte waar gastelingen vanaf de 16e eeuw verbleven. In deze ruimte zijn bewaarde bedstedes te zien, wat uniek is voor Europa. Om deze zo lang mogelijk voor de toekomst te behouden is de conditie van objecten en omgeving gecontroleerd. Daarbij wordt gekeken naar eventueel aanwezige houtworm, de conditie van verflagen en de verschillende houtsoorten. Ook gebruik en plaatsing van verlichting en de keuze in schoonloopmatten behoren tot deze inspectie.

Aan de hand van de bevindingen wordt gericht advies gegeven voor het behoud en beheer van de collectie. Wilt u ook weten in welke conditie uw collectie is? Collectiewacht brengt het in kaart en leert u nieuwe dingen over uw collectie. Voor meer informatie kunt u terecht bij collega’s Ingrid Gerritsen en Kelly Witteveen.