Terugblik CollectieGelderland-vergadering #83

De eerste CollectieGelderland-vergadering van 2021 vond wederom volledig in het digitale domein plaats. Deze keer was er ruim aandacht voor een aantal voor CollectieGelderland relevante projecten.

Bedreigd digitaal erfgoed
Niels Komen heeft voor het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) een onderzoek uitgevoerd naar bedreigd digitaal erfgoed op fysieke dragers. Een actueel en veelvoorkomend probleem, zo vertelde hij op de vergadering. 40% van de 144 erfgoedinstellingen die aan het onderzoek hebben meegewerkt, geven aan fysieke dragers (bv. CD-roms, floppy disks, externe harde schijven) te bezitten die niet meer toegankelijk zijn. Bovendien is bij twee derde van de instellingen niet bekend hoeveel en wat voor een fysieke dragers ze bezitten. Om de erfgoedinstellingen te ondersteunen heeft het NDE een Schade-atlas ontwikkeld én worden er zelfverwerkingsstraten (de eerste is het HomeComputerMuseum in Helmond) ingericht waar dragers kunnen worden uitgelezen.

Schatkamers & Sleutelwerken
De website collectiegelderland.nl wordt dit jaar een aantal mooie producten rijker. Om te beginnen worden de 3D-reproducties van Schatkamers van Gelderland op de website geplaatst. Tezamen geven zij in vogelvlucht de historische ontwikkeling van Gelderland en haar voorgangers weer. Projectleider Erik van Vliet gaf de aanwezigen een voorproefje van hoe dat eruit komt te zien. Onder de getoonde objecten bevinden zich veel materialen uit collecties van CollectieGelderland-partners.

Kunsthistoricus Jochem van Eijsden is tegelijkertijd bezig met de kunsthistorische evenknie van Schatkamers: Sleutelwerken van Gelderland poogt de Gelderse kunstgeschiedenis in een canon van 50 kunstwerken te vatten. Jochem nam de deelnemers mee door het uitdagende selectieproces, en lichtte alvast een tip van de sluier op. Ook deze Sleutelwerken worden later in het jaar online gepubliceerd.

Auteursrechten & Wikidata
Om collecties op collectiegelderland.nl te tonen is het belangrijk dat bekend is welke rechten er op een werk rusten. Auteursrechten zijn een terugkerend thema, en het uitzoeken is veel werk. Om daarin tegemoet te komen heeft Erfgoed Gelderland Hanno Lans en Bibi Bodegom gevraagd m.b.v. informatie op Wikidata auteursrechten op werken geautomatiseerd te bepalen. In de vergadering vertelden ze over de voortgang van het project, en lieten ze voorbeelden van enkele aansprekende resultaten zien. Zo is voor het Flipje & Streekmuseum in kaart gebracht welke vervaardigers uit de collectie werk hebben geproduceerd dat in het publieke domein valt. Dat helpt de leden van CollectieGelderland hun collecties onder vermelding van juiste auteursrechtelijke statussen te publiceren.

Op naar nummer 84
De eerstvolgende CollectieGelderland-vergadering vindt plaats op vrijdag 25 juni.
Meer weten over CollectieGelderland? Kijk op onze pagina of neem contact op met Dirk Janse of Tim Stapel.