Citizen Science

Op 1 november is Eva Kaptijn gestart als onze nieuwe collega voor Publieksarcheologie. Zij gaat zich bezighouden met een wel heel bijzonder project: Citizen Science op het gebied van archeologie.

Eva: “Citizen Science houdt in dat burgers meehelpen aan wetenschappelijk onderzoek, denk daarbij bijvoorbeeld aan de nationale vogelteldag. Doordat veel mensen in hun eigen achtertuin vogels tellen, kan er in korte tijd veel data verzameld worden en daarbij een groot verspreidingsgebied bereikt worden. Tegelijkertijd wordt daarmee participatie bevorderd en bewustwording gecreëerd. Wij gaan dat nu ook doen op het gebied van archeologie”.

Het onderzoek dat daarmee wordt ondersteund, vindt plaats aan de Universiteit Leiden. Daar is een ‘zelflerend computerprogramma’ in gebruik om archeologische structuren te detecteren aan de hand van een hoogtekaart. De bevindingen van het computerprogramma worden gecontroleerd en aangevuld met behulp van het menselijk oog. De gegevens die hier uit voortkomen leveren het computerprogramma vervolgens weer input om verder te ‘leren’. Op die manier worden de detectiemogelijkheden van het computerprogramma steeds verder ontwikkeld.

“Bij het controleren van de gegevens, die op de Veluwe zijn gevonden, willen we het publiek betrekken”, vervolgt Eva, “denk daarbij aan geïnteresseerden in archeologie, maar bijvoorbeeld ook schoolkinderen. Ook in het veld moet er onderzoek gaan plaatsvinden, dat zal op inschrijving en onder leiding van een archeoloog gebeuren en is zeker erg interessant voor amateurarcheologen”.

Eva is bezig een online-platform te ontwikkelen voor het verzamelen en uitwisselen van gegevens. Vervolgens zal ze starten met het werven van enthousiaste vrijwilligers die zich op dit project willen storten. Al in januari zal daarmee begonnen worden.

De resultaten uit deze pilot worden enerzijds gebruikt voor het wetenschappelijk onderzoeksproject van Universiteit Leiden en anderzijds door gemeenten om het archeologische bestand van de Veluwe aan te vullen.

Lees meer over dit project.

Foto: grafheuvels zichtbaar gemaakt – Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN)