Capacity Building Days 2019 in Athene

Vandaag, 17 juni 2019, zijn de Capacity Building Days in Athene van start gegaan. In deze vierdaagse conferentie staat jongerenparticipatie in de erfgoedsector centraal. Europese jongeren gaan samen met oudere erfgoedprofessionals aan de slag met excursies, casussen en paneldiscussies. Er wordt gezocht naar manieren om om de positie van jongeren in het Europese erfgoedveld te versterken. Tevens is het doel om een Europees netwerk van jonge erfgoedprofessionals, studenten en vrijwilligers te creëren. Er zijn zestig  getalenteerde deelnemers uit twintig verschillende landen van binnen en buiten Europa. De conferentie geeft een vervolg aan de European Cultural Heritage Summit in Berlijn uit 2018.

In het afwisselende en interactieve programma is aandacht voor stedelijke en regionale vernieuwing via cultureel erfgoed, sociale cohesie door erfgoedbeleid, activisme en erfgoed en betwist erfgoed. Collega Huub Vilé organiseert het theme track ‘Heritage and social cohesion’.  Binnen dit thema zal directeur Marc Wingens aandacht besteden aan de projecten RLX en Slavernijverleden van Erfgoed Gelderland. Collega Darinka Thijs organiseert het theme track ‘Rural Heritage-led development’. Daarnaast is ze expert bij de casus ‘Pop-culture tourism’.

De Capacity Building Days worden georganiseerd door Erfgoed Gelderland, Erfgoed Brabant en Europa Nostra met hulp van ELLINIKI ETAIRIA – Society  for the Environment and Cultural Heritage. De Capacity Building Days ontvangen steun van Provincie Gelderland, Provincie Noord-Brabant, Provincie Overijssel en het Nederlands Fonds voor Cultuurparticipatie. De Capacity Building Days zijn onderdeel van het Europa Nostra’s netwerkproject “Sharing Heritage – Sharing Values” en wordt medegefinancierd door het  Creative Europe programme.

Foto: Opening Capacity Building Days 2019 Athens