Bijeenkomst netwerk directeuren kleine musea

Dinsdag 22 januari kwam het Netwerk directeuren kleine musea in Museum STAAL bij elkaar voor een periodiek overleg. Het netwerk kon enkele nieuwe leden verwelkomen, waaronder gastvrouw Pien Pon van Museum STAAL, Charlotte Rixten van Villa Mondiraan en René Dessing van Stichting Erfgoed Landfort. Het netwerk is een mooie mengeling van oudere en jongere erfgoedprofessionals, wat de discussies en uitwisseling van ideeën ten goede komt. Agnes Vugts van Raadsaam Erfgoedprojecten was aanwezig om een onderzoek toe te lichten over het borgen van kennis binnen erfgoedorganisaties. De resultaten van dit onderzoek volgen binnenkort. Een ander thema dat sterk leeft binnen het netwerk is Museumregistratie. Museum Doetinchem is onlangs door de herijking gekomen en ook andere musea zijn er volop mee bezig. Het was een nuttige en prettige bijeenkomst in het mooie Museum STAAL.

Het netwerk komt twee tot drie keer per jaar bij elkaar om kennis en ervaring te delen. De leden zijn betaalde directeuren van kleine musea met maximaal 3 fte aan medewerkers, naast een grote groep vrijwilligers.

Ook geïnteresseerd hieraan deel te nemen? Neem dan contact op met Liesbeth Tonckens.