Bijeenkomst Netwerk Directeuren Kleine Musea

19 juni is  er een bijeenkomst geweest van het Netwerk Directeuren Kleine Musea onder leiding van Erfgoed Gelderland. Ongeveer drie maal per jaar komt het netwerk bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en een kijkje in elkaars keuken te nemen. Ook wordt er dan vorm gegeven aan de plannen voor nieuwe gezamenlijke projecten. Op 19 juni vertelde directeur Corien van der Meulen van het Stadsmuseum Harderwijk over fondswerving en het nieuwe Marius van Dokkum museum.

Het netwerk heeft de afgelopen jaren succesvol samengewerkt en het publieksbereik vergroot. Dit is begonnen met het samenwerkingsproject ‘Gelderse smaken’. Acht kleine musea sloegen toen de handen ineen om aandacht te geven aan voeding en gerechten in Gelderland. Zo had Museum Het Pakhuis in Ermelo aandacht voor Romeins tafelen, terwijl Van ’t Lindenhoutmuseum in Nijmegen het publiek kennis liet maken met de boerderij, bakkerij en keuken van Neerbosch.

Deze samenwerking heeft dit jaar een vervolg gekregen met het project ‘Zij/hij in Gelderland.’ Dit project gaat over traditionele en roldoorbrekende patronen met speciale aandacht voor de rol van de vrouw. Elk van de musea belicht dit thema vanuit een eigen invalshoek door middel van tentoonstellingen, lezingen en workshops. Er is een gevarieerd aanbod.  Museum Kasteel Wijchen heeft bijvoorbeeld een expositie over kasteelvrouwe Emilia van Nassau, terwijl het Nationaal Onderduikmuseum aandacht heeft voor de vrouw als spil in het verzet. Plannen voor een nieuwe samenwerking in 2021 zijn in de maak.

Het project ‘Zij/hij in Gelderland’ wordt financieel mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland. In mei heeft het netwerk Directeuren Kleine Musea gedeputeerde Josan Meijers bedankt voor de prettige samenwerking met een gezamenlijke lunch. De lunch was tevens bedoeld om afscheid van haar te nemen, in afwachting van de te vormen coalitie. Meijers heeft veel betekend voor de Gelderse musea.

Foto:  Kleine Gelderse musea bedanken gedeputeerde, BeeldSchoon Nijkerk