Bijeenkomst provinciale museumconsulenten bij RCE

Erfgoed Gelderland hield op 22 oktober een bijeenkomst voor museumconsulenten Behoud en Beheer uit de verschillende provincies bij het Rijkserfgoedlab van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE).

Het Rijkserfgoedlab heeft als speerpunten kennis ontwikkelen, toepassen én verspreiden. Zij houden zich o.a. bezig met onderzoeksvragen op het gebied van behoud en beheer. Denk hierbij aan pestmanagement, klimaat en collectiewaardering. De RCE ziet Erfgoed Gelderland en de andere overkoepelende provinciale erfgoedinstellingen als een belangrijke schakel tussen het Rijkserfgoedlab en het veld, waardoor nieuwe opgedane kennis verder verspreid kan worden. 

Oproep

Spelen er op dit moment bepaalde vragen binnen uw organisatie op het gebied van behoud en beheer? Laat het dan gerust weten, zodat dit in een volgende bijeenkomst besproken kan worden. Op welke manier de informatie nadien met u gedeeld wordt, zal afhangen van het onderwerp. Dit kan zijn via een nieuwsbericht, een bijeenkomst of een cursus. Neem hiervoor contact op met Kelly Witteveen.