ArcheoLoo – publieksdag archeologie

Op 12 mei organiseerde Paleis Het Loo een publieksdag archeologie. Voor de bouw van het nieuwe museum is het voorterrein van het paleis opgegraven. Daarbij zijn bijzondere archeologische vondsten gedaan. Voor één dag was het terrein opengesteld voor het publiek en konden deze vondsten bekeken worden, waarbij archeologen uitleg gaven. Op het achterterrein was een mobiele ArcheoHotspot ingericht, waar mensen zelf vondsten konden determineren en restaureren, zoals stukken van een servies van Koningin Emma en kinderen aan de slag konden met het maken van grafgiften. Het was een drukbezochte dag.

Collega Roel Kramer was namens Erfgoed Gelderland betrokken bij de organisatie.  Andere mede-organisatoren waren: Archeologisch Bureau RAAP, de gemeente Apeldoorn, Archeohotspots en de Archeologische Werkgroep Apeldoorn.