Aankomende subsidieregelingen

Een nieuw jaar betekent nieuwe subsidieregelingen. Kijk in ons geüpdatete overzicht voor alle komende deadlines. We werken dit overzicht voortdurend bij dus houd het in de gaten. Hieronder lichten we enkele kansrijke regelingen uit.

Regeling voor kleine musea en historische organisaties
Op 4 januari opent de Provincie Gelderland opnieuw haar regeling voor Kleine musea en historische organisaties. De regeling is bedoeld voor organisaties met maximaal 3 fte in dienst (vrijwilligers niet meegerekend). Ditmaal is er €100.000 te verdelen. U kunt aanvragen totdat dit plafond is bereikt. We adviseren belangstellenden daarom niet te lang te wachten met indienen. Naar verwachting opent de regeling later in 2021 nog een keer. Inhoudelijk zal de regeling dan iets gewijzigd zijn, in het kader van de nieuwe beleidsperiode. 

Nieuwe ronde ‘Vind elkaar in erfgoed. Verken de Faro-werkwijze’
Ook het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft interessante regelingen op de planning staan. 1 februari gaat de nieuwe aanvraagronde van ‘Vind elkaar in erfgoed. Verken de Faro-werkwijze’ van start. De regeling is speciaal in het leven geroepen om erfgoedgemeenschappen meer mogelijkheden te geven. De regeling staat open tot en met 30 april, maar ook hier geldt dat het subsidieplafond mogelijk al eerder bereikt is. Afgelopen najaar was de eerste ronde een groot succes, dus wees er op tijd bij. Op 1 maart opent de regeling ‘Nederland-Duitsland jonge kunst’, speciaal voor samenwerkingsprojecten met Duitse partners.

Groeiversneller Recreatie en Toerisme
Voor erfgoedinstellingen met een toeristische of recreatieve insteek staat momenteel een relevante regeling open. Via de Groeiversneller Recreatie en Toerisme kan voor verschillende doelen een voucher aangevraagd worden, waaronder Productontwikkeling die aansluit bij de Gelderse thematische verhaallijnen ‘Kastelen en buitenplaatsen’, ‘Romeinen’ of ‘Hanze’. De regeling wordt mogelijk gemaakt door de Provincie Gelderland, maar wordt toegekend door Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Nederland. Wees er snel bij want de aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandelt.

Fonds Gelderse Cultuur, samen doen
Het nieuwe Fonds Gelderse Cultuur, samen doen is een samenwerking tussen de Provincie Gelderland en het Prins Bernhard Cultuurfonds. De regeling is specifiek bedoeld voor projecten waarin een actieve rol is weggelegd voor inwoners. Samenwerkingen tussen partijen uit verschillende vakgebieden en bedrijfstakken worden gestimuleerd. In januari 2021 gaat de regeling van start, houd hiervoor de website van de Gelderse afdeling van het Prins Bernard Cultuurfonds in de gaten.

Meer informatie
Heeft u concrete plannen en wilt u ondersteuning bij het doen van een aanvraag? Neem contact op met collega Emma Johnson (e.johnson@erfgoedgelderland.nl / 06-29327481). Wilt u meer weten over de wereld van fondsen en subsidies in het algemeen? Erfgoed Gelderland ontwikkelde een gratis introductiecursus over fondsenwerving.