Nieuwe festivaldirecteur Mijke Pol aan het woord

Het thema van het Erfgoedfestival is bekend. Onder de thematische vlag Oost/West zal in oktober 2020 een gloednieuw Erfgoedfestival plaatsvinden. Dat festival borduurt voort op de successen van de afgelopen jaren, maar zal ook een nieuwe weg inslaan. Tijdens de Gelderse Landdag dit najaar zullen de nieuwe plannen gepresenteerd worden en kunnen leden van de coöperatie proeven van de festivalsfeer. Festivaldirecteur Mijke Pol licht de ideeën toe.  

Een nieuwe insteek. Vertel eens. 
“In de afgelopen jaren heeft het Erfgoedfestival laten zien dat er prachtige programmering ontstaat wanneer instellingen en initiatieven uit de provincie zich verbinden en zich gezamenlijk presenteren. Daarbij hebben we altijd met een duidelijk, overkoepelend breed thema gewerkt. Die verbinding is nog steeds het uitgangspunt van het nieuwe festival. Wat we anders gaan doen, is dat er echt één groot feest gaat plaatsvinden. Dat feest heeft duidelijke grenzen in tijd, plaats en inhoud. Concreet betekent dat, dat we bijvoorbeeld in één weekend gaan zitten, op een beperkt aantal plekken.” 

Hoe zorg je dan dat de gehele provincie betrokken is bij het festival?
“De programmering ontstaat in samenwerking met de leden. Een enthousiaste groep leden en andere betrokkenen zal plaatsnemen in een programmaraad die actief meedenkt over vorm en inhoud. Daarnaast zoeken we aansluiting bij de Maand van de Geschiedenis. Die voert in 2020 hetzelfde thema. In het kader van die maand sluiten veel leden al aan met een passende thematische programmering. Dat verbinden we actief aan het festival. Er start een brede promotiecampagne, waarbij festival en programmering op locaties duidelijk aan elkaar verbonden worden. Als coöperatie zijn we trots op al het moois dat onze provincie te bieden heeft op het gebied van erfgoed. Die gezamenlijke trots laten we zien in de mix van één gezamenlijk festival en een maand vol activiteiten op locatie. De activiteiten van al die leden zullen een prominente plek krijgen tijdens het festival. Sommige zullen een podiumpresentatie kunnen krijgen, anderen zullen meegenomen worden in communicatie – en marketingacties. 

Wat moeten we ons voorstellen bij zo’n festival?
“Uitgangspunt is dat we dat gezamenlijk vorm gaan geven. Leden die graag plaatsnemen in zo’n redactieraad, kunnen zich bij mij melden. Om alvast iets van een idee te geven: denk aan een gratis dagprogramma in de openbare ruimte, gecombineerd met betaalde avondprogrammering, waarbij we bijvoorbeeld in een grote schouwburg gaan zitten en er gedurende een hele avond een bomvol erfgoedprogramma wordt gepresenteerd. Daarbij combineren we dans, muziek, theater, spoken word en beeldende kunst met interviews en lezingen. We programmeren bekende namen met nog onbekend provinciaal talent. We zetten in op verdieping, maar benadrukken ook dat erfgoed voor iedereen is. Bij de programmering wil ik daar rekening mee houden. Dat betekent dat er in het bijzonder aandacht is voor jongeren en voor mensen met een cultureel diverse achtergrond. Juist omdat ons erfgoed zo veelkleurig is. Zeker bij het thema Oost/West moeten we daar op inspringen. Daarnaast hebben we bij het festival oog voor het rijke aanbod in de provincie. Dat betekent dat we grote instellingen aan ons verbinden, maar we ook uitdrukkelijk aandacht hebben voor kleinere musea, heemkundekringen en historische verenigingen. Precies zoals we dat in de coöperatie gewend zijn.” 

 Hoe is de Landdag verbonden aan het festival? 
“De tweede Gelderse Landdag vindt plaats op 15 november 2019 in theater De Lindenberg in Nijmegen. Die organiseren en programmeren we net als de vorige keer samen met de Radboud Universiteit. Dolly Verhoeven blijft daarmee actief betrokken bij vorm en inhoud. Dat vind ik een enorm toegevoegde waarde. Samen zien we de Landdag als het startpunt van de voorbereiding voor het festival. Daarbij is de Landdag een interne dag voor leden en andere betrokkenen en staat het festival juist bol van de publieksprogrammering. De Landdag dient ook als een inspiratiebijeenkomst voor leden. Door interessante key note sprekers, een paar fijne workshops en interessante podiumprogrammering laten we zien wat er tijdens het festival mogelijk is.” 

Houd onze website, nieuwsbrieven en social media kanalen in de gaten voor meer informatie over de Gelderse Landdag en het festival. 

Op de Gelderse Landdag zal ook de Gouden Gelderse Roos Erfgoedprijs uitgereikt worden. Meer informatie over de prijs is te vinden op onze speciale pagina. Tot vrijdag 23 augustus 2019 kunnen er nog Gelderse erfgoedprojecten genomineerd worden voor de prijs. 

Foto: Mijke Pol, fotograaf: Karin Jonkers