Nicole van Dijk: Een nieuwe rol voor erfgoed en musea?!

Dinsdag 12 mei, 10.00 tot 11.00 uur

Sinds 10 jaar besteedt museum Rotterdam veel aandacht aan een nieuwe manier om erfgoed te duiden, te verzamelen en te presenteren. Deze zoektocht heeft geleid tot het programma waar Nicole van Dijk medio 2016 mee is gestart: Echt Rotterdams Erfgoed. Dit programma is een actieve manier om de hedendaagse stad te verzamelen; niet om het verzamelen want erfgoed is niet het einddoel, maar een instrument om de stad verder te brengen.

Op dit moment telt het Echt Rotterdams Erfgoed 80 deelnemers: het zijn vooral mensen en hun activiteiten die we verzamelen. Een groot netwerk dat zich inzet voor de stad én gemeenschappen betrekt bij het museum. Dat gaat door, ook in de huidige crisisperiode. Waar we normaal gesproken Verhalencafés organiseren in het museum, doen we dat nu online.

De huidige crisis doet ons nadenken over de rol van musea en erfgoed. Met het programma Echt Rotterdams Erfgoed maakten ze een eigen definitie van erfgoed en koersen ze af op een vernieuwende vorm van de plaats waar dat erfgoed getoond en gedeeld kan worden. Daarover vertelt Nicole van Dijk graag meer op 12 mei.

Nicole van Dijk is curator en programmaleider bij Museum Rotterdam (Foto: Arthur Geursen)