Asker Pelgrom

Projectleider de Gelderse Bloem

Vanaf het najaar van 2021 leidt Asker voor Erfgoed Gelderland het project ‘De Gelderse Bloem’. In deze functie ontwikkelt hij activiteiten en producten die provinciale beleidsthema’s van een historische reflectie voorzien en die politici, burgers en andere belanghebbenden bij elkaar moeten brengen. In het eerste projectjaar staat daarbij het thema ‘Landschaps- en natuurbeheer in historisch perspectief’ centraal. 

In het verleden werkte Asker onder meer als docent en lerarenopleider Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht, als stafmedewerker beleid en onderzoek bij het cultuurfilosofische Nexus Instituut en als conservator aan het B.C. Koekkoek-Huis, Kleef. Van 2017-2021 was hij Hoofd Geschiedenis aan het Koninklijk Nederlands Instituut Rome, waarvoor hij nog altijd digitaliseringprojecten coördineert. Naast zijn werk voor Erfgoed Gelderland is Asker namens de Rijksuniversiteit Groningen betrokken bij het opzetten van de Europese universiteit ENLIGHT, een alliantie van universiteiten uit negen landen.

Contact
Werkdagen: maandag en dinsdag
Telefoon: 026-3034254
E-mail: a.pelgrom@erfgoedgelderland.nl