Faciliteiten rapport

Het ICN heeft een standaardformulier ontwikkeld dat door musea aan bruikleennemers kan worden toegezonden met het verzoek dit in te vullen.