Waardecreatie door samenwerken en kennisdelen: factsheet

In het voorjaar van 2019 telt de coöperatie bijna 200 leden. Na de eerste jaren van ontwikkelen en positioneren,  onstond bij de Raad van Bestuur de behoefte om de relatie met de leden te herijken en in te zoomen op de meerwaarde van de coöperatie als geheel. Dat is vertaald naar een onderzoek, uitgevoerd door Liesbeth Tonckens.

Nummeren van museumobjecten

Het goed nummeren van je objecten helpt je met identificatie en koppeling van informatie aan het object. In deze factsheet leer je er alles over.

Factsheet Auteursrechten 

Deze factsheet geeft een beknopt overzicht van de wetgeving m.b.t. auteursrecht, richtlijnen voor naleving van de wet, tips over hoe het rechtenbeheer geregeld kan worden en een lijst met verwijzingen naar meer informatie over dit onderwerp.

Beheer en behoud van archieven

Wat zijn archieven eigenlijk en waarom bewaren wij archieven? Hoe maken we archieven toegankelijk en wat is daarvoor nodig? In deze factsheet leer je er alles over.