Vrijwilligers: pijler onder de musea

In het eerste kwartaal van 2016 voerde Movisie een 1-meting uit over vrijwilligerswerk in musea in
Nederland. Dit onderzoek is uitgevoerd bij musea die zijn opgenomen in het Nederlands
Museumregister.