Voorbeeld – bruikleenovereenkomst

Dit document is een voorbeeld van een bruikleenovereenkomst die u kunt gebruiken bij bruikleen van objecten.