Moet je Horen, Communicatie in Musea

De samenstellers willen de Gelderse musea met dit boekje
een aantal praktische uitgangspunten bieden waarmee
activiteiten en communicatie van de eigen organisatie verder
versterkt kunnen worden.