Klimaatwerk; richtlijnen voor het museale binnenklimaat 

Dit boek biedt hulp bij het nemen van weloverwogen beslissingen over de optimale klimaatcondities voor het behoud van collecties.