Bescherming persoonsgegevens uit oorlogstijd

Het Netwerk Oorlogsbronnen (NOB) heeft als doel de digitale toegang te verbeteren tot de naar schatting meer dan 400 verspreide collecties rondom het thema Tweede Wereldoorlog. Daar draagt dit rapport aan bij.