Criteria Gouden Gelderse Roos

Projecten en activiteiten dienen aan verschillende criteria te voldoen om genomineerd te worden voor de Gouden Gelderse Roos.

De belangrijkste zijn:

 • Samenwerking
 • Bestemd voor een breed publiek
 • Innovatie/voorbeeldfunctie
 • Inzet van vrijwilligers

Hieronder staan de criteria in detail, die bepalen dat het project of de activiteit:

 • Een samenwerkingsverband tussen erfgoed, erfgoedorganisaties en andere partijen en/of sectoren vormt.
 • Betrekking heeft op Gelderland en Gelders erfgoed en het verhaal van de Gelderlander centraal stelt.
 • Resultaten boekt die toegankelijk zijn voor een breed publiek en idealiter interactie zoekt met het publiek. Woorden die bij dit criterium van toepassing kunnen zijn, zijn bijvoorbeeld: beleefbaarheid, co-creatie, meebeslissen en crowdsourcing.
 • Een voorbeeldfunctie vervult voor de Gelderse erfgoedsector in termen van ondernemerschap, maatschappelijke waarde en/of innovatie.
 • Overdraagbare ideeën en methoden van aanpak gebruikt, zodat andere instellingen, projecten en activiteiten die kunnen gebruiken voor hun eigen doeleinden.
 • Innovatief van karakter is, waarbij digitalisering niet noodzakelijkerwijze een hoofdrol speelt. Innovatie wordt in deze context begrepen als creatief omgaan met erfgoed.
 • In een gevorderd stadium van ontwikkeling is met idealiter reeds tastbare resultaten. Ook recent afgeronde projecten komen in aanmerking.
 • Door een in Gelderland gevestigde of aan Gelderland gerelateerde partij wordt gerealiseerd.
 • Door vrijwilligers (mede) mogelijk wordt gemaakt.
 • Blijk geeft van lange termijn betrokkenheid en motivatie van de betrokkenen.