Fondsenwerving

Hoe kunnen wij u daarbij helpen?

Erfgoed Gelderland ondersteunt erfgoedinstellingen bij het werven van fondsen. We onderhouden goede contacten met cultuurfondsen en houden onze leden op de hoogte van relevante regelingen en ontwikkelingen. Ook denken we mee met specifieke vraagstukken. Zo toetsen we uw projectplan aan fondsspecifieke voorwaarden en bieden we handvatten voor het schrijven van een goede aanvraag. We zoeken voortdurend naar kansen voor de erfgoedsector en initiëren samenwerkingsverbanden voor gezamenlijke aanvragen.

Nieuwsberichten en Blogs

Gebroeders van Lymborch: uit de as herrezen

Collega Emma Johnson schrijft periodiek over haar vakgebied fondsenwerving. Dit keer over crowdfunding. Afgelopen november brandde de loods af waar Stichting Gebroeders van [...]

Nieuwe functie voor ondersteuning leden

Sinds januari van dit jaar hebben we een nieuwe collega: Emma Johnson, in de functie van Ledenondersteuner. Hieronder stelt zij zich voor: “Geboren [...]

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: