Fondsenwerving

Hoe kunnen wij u daarbij helpen?

Erfgoed Gelderland ondersteunt erfgoedinstellingen bij het werven van fondsen. We onderhouden goede contacten met cultuurfondsen en houden onze leden op de hoogte van relevante regelingen en ontwikkelingen. Ook denken we mee met specifieke vraagstukken. Zo toetsen we uw projectplan aan fondsspecifieke voorwaarden en bieden we handvatten voor het schrijven van een goede aanvraag. We zoeken voortdurend naar kansen voor de erfgoedsector en initiëren samenwerkingsverbanden voor gezamenlijke aanvragen.

Nieuwsberichten en Blogs

Blog: Online leren fondsenwerven

Collega Emma Johnson schrijft periodiek over haar vakgebied fondsenwerving. Dit keer over webinars. Workshops, lezingen, seminars: door de coronacrisis kunnen dit soort bijeenkomsten voorlopig niet [...]

Blog: Fondsenwerving in coronatijden

Collega Emma Johnson schrijft periodiek over haar vakgebied fondsenwerving. Dit keer over de fondsen en de coronacrisis. Het coronavirus houdt de wereld in [...]

Subsidieregelingen erfgoedvrijwilligers

Graag wijzen wij u op onderstaande subsidieregelingen van VSBfonds en Fonds voor Cultuurparticipatie. Beide regelingen bieden financiële steun voor het werven en trainen [...]

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: