Verbinden

Verbinden pictoSamenwerken: kennis delen, ervaringen opdoen en bijzondere mogelijkheden creëren

Samen verleden toekomst geven. Alleen is maar alleen, kennis krijgt meer waarde als het gedeeld wordt. Erfgoed Gelderland verbindt mensen en organisaties en werkt samen met verschillende partners. Wij organiseren netwerkbijeenkomsten en initiëren en begeleiden grote en kleine projecten. Op die manier kunnen wij samen het erfgoed laten stralen. Onsnetwerk is groot en gebaseerd op onderling vertrouwen en de overtuiging dat samenwerken altijd meerwaarde heeft, in welke vorm dan ook.

Lees met welke diensten en projecten wij erfgoedorganisaties onderling en/of met andere werkvelden  Verbinden.