Advies

Erfgoed Gelderland telt vier erfgoedadviseurs. Deze adviseurs zijn ieder gespecialiseerd in een bepaalde discipline binnen de erfgoedsector. Samen met musea, historische verenigingen en andere erfgoedinstellingen kijken zij naar oplossingen op adviesvragen en andere mogelijkheden die Erfgoed Gelderland kan aanreiken. Interesse? Maak hieronder kennis met onze erfgoedadviseurs en lees meer over hun expertise.

Maak kennis met onze erfgoedadviseurs

                 

Marc Wingens                                    Liesbeth Tonckens
Adviseur Algemene Zaken               Adviseur Beleid &
& Complexe Samenwerking          Communicatie

                      

Jette Janssen                                   Ben Bregman
Adviseur Erfgoed &                             Adviseur Erfgoed &
& Ideniteit                                             Onderwijs