Advies

Erfgoed Gelderland telt zes erfgoedadviseurs. Deze adviseurs zijn ieder gespecialiseerd in een bepaalde discipline binnen de erfgoedsector. Samen met musea, historische verenigingen en andere erfgoedinstellingen kijken zij naar oplossingen op adviesvragen en andere mogelijkheden die Erfgoed Gelderland kan aanreiken. Interesse? Maak hieronder kennis met onze erfgoedadviseurs en lees meer over hun expertise.

Maak kennis met onze erfgoedadviseurs

                                  
Marc Wingens                                    Liesbeth Tonckens                          Jette Janssen
Adviseur Algemene Zaken               Adviseur Beleid &                                   Adviseur Erfgoed &
& Complexe Samenwerking          Communicatie 
                                      Identiteit   

                                 
Arno Stam                                           Ingrid Gerritsen                                  Ben Bregman
Adviseur Informatiebeheer             Adviseur Preventieve                             Adviseur Erfgoed &
                                                                  Conservering                                             Onderwijs