Erfgoedvrijwilliger

De Gelderse geschiedenis is van alle Gelderlanders. Iedereen kan meedoen en een bijdrage leveren. Het project Erfgoedvrijwilliger wil erfgoedparticipatie stimuleren, door erfgoedorganisaties te ondersteunen in het werven en professionaliseren van vrijwilligers.

Eind 2019 deed Erfgoed Gelderland een onderzoek naar de inzet van vrijwilligers bij haar leden. Daaruit bleek dat veel Gelderse erfgoedorganisaties moeite hebben met het werven van nieuwe vrijwilligers. Jonge vrijwilligers zijn voor hen nog lastiger te bereiken. “We vissen allemaal in dezelfde vijver en die droogt op”,  illustreerde een van de respondenten.

Doelstellingen

Erfgoedvrijwilliger heeft de volgende doelstellingen:

  1. Erfgoedinstellingen ondersteunen bij vrijwilligerswerving
  2. Bestaande en nieuwe vrijwilligers in het erfgoedveld professionaliseren
  3. Vrijwilligerswerk in de erfgoedsector toekomstbestendig maken

Vrijwilligerswerving

Het project ondersteunt erfgoedorganisaties in het werven van nieuwe vrijwilligers met de website erfgoedvrijwilliger.nl, een vacaturewebsite waar vrijwilligers en zoekende organisaties elkaar vinden. Korte filmpjes ‘Uit de praktijk’ laten potentiële nieuwe vrijwilligers zien hoe leuk en divers vrijwilligerswerk in de erfgoedsector is. Tegelijkertijd worden bestaande vrijwilligers en hun werk in het zonnetje gezet.

Professionalisering

Erfgoedvrijwilliger zet zich in voor de ontwikkeling van vrijwilligers(organisaties) door scholing en versterking van netwerken. Het project faciliteert netwerken waarbij vrijwilligers vanuit verschillende organisaties met dezelfde functies samenkomen om ervaringen te delen en kennis op te doen. Zelf een vrijwilligersnetwerk opzetten? Neem dan contact op.

Klaar voor de toekomst

Veel vergrijzende vrijwilligersorganisaties maken zich zorgen om de toekomst. Daarom start er in 2020 een begeleidingstraject waarbij erfgoedorganisaties kennismaken met jonge vrijwilligers. Wat betekent het om met jonge vrijwilligers samen te werken? Hoe kijken zij naar de toekomst van erfgoed? En wat kunnen we van jonge vrijwilligers leren? Heeft u een casus of vraag die u wilt voorleggen aan een groep jonge vrijwilligers? Wij horen het graag.

Nieuws over Erfgoedvrijwilliger

Werving voor het verjongingstraject Erfgoedvrijwilliger van start

Enthousiaste jongeren gezocht! In oktober 2020 kondigden we het al aan: het Elisabeth Weeshuis Museum, Museum Tweestromenland, Veluws Museum Hagedoorns Plaatse, van ’t [...]

Erfgoedvrijwilliger: een terugblik op het afgelopen jaar

In dit bijzondere, bewogen jaar hebben we met het project Erfgoedvrijwilliger een aantal concrete zaken bereikt. Tijd om terug te blikken op enkele [...]

Erfgoed Gelderland gaat met vijf leden het verjongingsexperiment aan

De aangescherpte coronamaatregelen brengen de groeiende behoefte aan (meer) jonge erfgoedvrijwilligers opnieuw aan het licht. Zo blijkt ook uit de reacties op de [...]

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: