Erfgoed Gezocht

Speur mee naar archeologische resten op de Veluwe

Iedereen met interesse in het verleden kan nu mee helpen met de zoektocht naar resten uit het verleden. Door nieuwe meettechnieken zijn veel nieuwe archeologische resten voor het eerst zichtbaar geworden en iedereen kan mee werken aan de zoektocht. Via de computer kan op de hoogtekaart worden gezocht naar nog onbekende archeologische structuren. Dit gaat via een online platform en kan gewoon thuis in een vrij momentje worden gedaan. Kijk op www.erfgoedgezocht.nl en speur mee!

Ga tijdens de Nationale Archeologiedagen mee het veld in en speur mee naar archeologische resten op de Veluwe. Klik hier om u aan te melden!

Help mee

De afgelopen jaren is de hoogte van Nederland gedetailleerd in kaart gebracht met de zogenaamde Lidar techniek. Het grote voordeel van deze techniek is dat metingen door vegetatie heen gaan. De ondergrond van bijvoorbeeld bosgebieden is nu voor het eerst zichtbaar zonder dat bomen en struiken het zicht belemmeren. Dit levert een grote hoeveelheid nieuwe archeologische vondsten op zoals o.a. grafheuvels. Omdat het traceren en evalueren van deze nieuwe resten een te grote klus is voor archeologen alleen, wordt aan eenieder die geïnteresseerd is gevraagd om mee te speuren naar nieuwe grafheuvels, houtskoolmeilers en Celtic fields.

Automatische detectie

Naast het completeren van het ons bekende archeologische bestand, worden de resultaten van Erfgoed Gezocht gebruikt in een innovatief wetenschappelijk project dat de mogelijkheden van het gebruik van kunstmatige intelligentie en specifiek automatische herkenning in de archeologie onderzoekt. De nieuw ontdekte resten van Erfgoed Gezocht worden gebruikt als leervoorbeelden door de computer. Over hoe meer voorbeelden de computer kan beschikken, des te beter deze zal worden in het zelfstandig herkennen. Daarnaast zullen de resultaten van Erfgoed Gezocht worden gebruikt om de door computer herkende objecten te controleren.

Door de hele Veluwe te onderzoeken vinden we veel nog verborgen archeologisch erfgoed. Door deze informatie kunnen we de resten beter beheren en beschermen voor de toekomst. Daarnaast krijgen we door dit onderzoek een evenwichtig beeld van de hele Veluwe in plaats van een mozaïek van wel en niet onderzochte gebieden. Dit alles levert een beter begrip op over het doen en laten van de mensen die ons deze structuren hebben nagelaten.

Veldwerk

Vanaf oktober gaan we het veld in om de nieuw ontdekte structuren in het veld te evalueren. We gaan proberen vast te stellen of de geïdentificeerd heuvels inderdaad grafheuvels of houtskoolmeilers zijn. Het startschot hiervoor wordt gegeven tijdens de Nationale Archeologiedagen van 11-12-13 oktober. Op deze dagen gaan we het veld in op verschillende plekken op de Veluwe. Tijdens een wandeling van ca. 2 uur zullen we bekende en nieuw ontdekte grafheuvels, houtskoolmeilers en Celtic fields onderzoeken en zal uitleg over het project en de archeologie van de Veluwe worden gegeven. Om zo veel mogelijk mensen kennis te kunnen laten maken met archeologisch veldwerk zullen meerdere wandelingen per dag gemaakt worden. Later in het jaar worden uitgebreidere veldexpedities georganiseerd.

Deelname is gratis en voorkennis of eerdere deelname aan het online speurwerk zijn niet noodzakelijk. Omdat we in kwetsbare natuurgebieden werken en omgaan met nationaal erfgoed vragen we wel om u te registreren. Klik hier om u aan te melden!

Fotowedstrijd

Wie maakt de mooiste foto van een Veluwse grafheuvel?

Grafheuvels zijn uitermate markante structuren op de Veluwe en binnen het Erfgoed Gezocht project zijn ze heel duidelijk zichtbaar op de hoogtebeelden die onderzocht worden. Grafheuvels zijn echter lastig te fotograferen. Voor artikelen over ons project op de Veluwe wordt daarom telkens de, overigens prachtige, foto hier gekozen. Echter, dit is niet de Veluwe! Daarom deze uitdaging.

De winnende foto zal een prominente plek krijgen op onze website www.erfgoedgezocht.nl en toekomstige mediaberichten illustreren. Daarnaast ontvangt de winnaar een prachtige grafheuvel-gerelateerde trofee. De deadline voor inzenden is 30 september 2019. Stuur uw inzending naar e.kaptijn@erfgoedgelderland.nl, onder vermelding van de fotolocatie (welke grafheuvels is het?).

Foto: Grafheuvels op de Brabantse Regte Heide (Quentin Bourgeois)

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Eva Kaptijn.

Dit project is een samenwerking tussen Erfgoed Gelderland en de Universiteit Leiden en iedereen met interesse voor archeologie kan meedoen.