Diensten van Collectiewacht

Collectiewaardering

Hoe bepaalt u of een object of (deel)collectie binnen uw museum past? Of wilt u weten of een object waardevol genoeg is om te restaureren of te bewaren? De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft een methode ontwikkeld om objecten of (deel)collecties te waarderen. Het gaat daarbij niet om de financiële waarde, maar onder andere om het cultuurhistorische of sociaal-maatschappelijk belang van het object of de (deel)collectie. Deze methode heet: Op de museale weegschaal, collectiewaardering in zes stappen. We geven u graag meer informatie over de methode en kunnen u ook begeleiden in het proces van collectiewaardering.

Nulmeting

Het doel van een Nulmeting is de kwaliteit van het beheer en behoud op collectieniveau in beeld brengen. Een Nulmeting kan bijvoorbeeld uitgevoerd worden als een collectie over gaat van een stichting naar een gemeentelijke organisatie. Ook grote veranderingen in opslag of een verhuizing kunnen een reden zijn om een Nulmeting te laten uitvoeren. Tijdens een Nulmeting worden de volgende aspecten gecontroleerd: conditie, registratie, conservering, toegankelijkheid en risicobeheer. De registratiecontrole wordt door een administratieve en een objectgebonden steekproef uitgevoerd, aan de hand van de richtlijnen van Rijksoverheid.

Collectiescan

De Collectiescan geeft inzicht in de conditie van uw (deel)collecties. De scan wordt uitgevoerd op uw aanvraag om de staat en de opslag van collecties in kaart te brengen. Uw collectie wordt onderzocht door materiaalspecialisten en op basis daarvan wordt een inschatting gemaakt van de conditie. Hierbij wordt inzicht verkregen op gebied van registratie, beheer en collectiebedreigende risico’s.

Bezoek op maat

Heeft u doelgerichte vragen over een specifiek object uit uw collectie of over beheer en behoud ervan? Dan bent u het best geholpen met een eenmalig advies, trajectbegeleiding, een cursus of workshop door een Collectiewachter. Wij luisteren graag naar uw wensen en maken in overleg met u een plan op maat. De vragen kunnen breed uiteen lopen.

Abonnement

Het abonnement is een begeleidingstraject van maximaal drie jaar. In het eerste bezoek vindt er een intake en Nulmeting plaats. De collectie wordt in kaart gebracht en de omgevingscondities worden beoordeeld. De Collectiewachter geeft advies over preventieve conservering in het algemeen en de conserveringsbehoefte per object. Tijdens het tweede bezoek worden preventieve conserveringsmaatregelen samen met u uitgevoerd en wordt de vooruitgang gemonitord. Na elk bezoek ontvangt u een rapport. Bij de afsluiting van het traject ontvangt u een eindrapport met de resultaten van de bezoeken en adviezen voor de toekomst. De bevindingen gelden als vertrekpunt voor het zelfstandig doorvoeren van verbeteringen.

Interieurscan

Tijdens een interieurscan wordt het interieur met de bijbehorende inboedel en collectie inzichtelijk gemaakt. Dit is inclusief de nagelvaste onderdelen van een (historisch) interieur, zoals wandbespanningen, schouwen en pleisterwerk. Tijdens deze scan worden omgevingsfactoren in beeld gebracht en risico’s en condities gerapporteerd.
Voor het behoud van een (historisch) interieur kan een persoonlijk Housekeeping plan worden opgesteld.

Housekeeping plan

Het Housekeeping plan is een handleiding voor de omgang met (historische) elementen en losse objecten in een gebouw. Het geeft informatie over de werkzaamheden en activiteiten in het interieur en betreft o.a. schoonmaak, klimaatbeheersing, veiligheidszorg en collectiebeheer. Het plan wordt in een overzichtelijke jaarplanning opgesteld, zodat eigenaren of beheerders zelfstandig en verantwoord te werk kunnen gaan.

Herplaatsen BKR-kunst

De Beeldende Kunstenaars Regeling (BKR) heeft voor grote kunstcollecties gezorgd bij o.a. gemeenten. Veel werken worden vandaag de dag niet meer getoond en de opslag is niet altijd even verantwoord. Om de verantwoordelijkheid voor deze werken niet uit de weg te gaan kan er voor gekozen worden om BKR werken aan de kunstenaar terug te geven, te herplaatsen of te ontzamelen. Hier zijn echter veel regels aan verbonden en u moet daarom zorgvuldig te werk gaan. Collectiewacht kan u tijdens dit traject van begin tot eind begeleiden en een deel van het werk uit handen nemen. Daarnaast kan Collectiewacht u adviseren over en ondersteunen bij het zorgen voor de BKR-kunst die u als gemeente toont en huisvest.

Cursussen

Werkt u met collecties, maar heeft u nog niet voldoende kennis en kunde om hiermee (hands on) aan de slag te gaan? Wilt u de nieuwste informatie of een opfriscursus? Bekijk hier de cursus Beheer en Behoud of laat ons weten waar u naar zoekt. Erfgoed Gelderland heeft met Collectiewacht een jarenlange expertise opgebouwd in het verzorgen van cursussen.

IJken thermohygrografen

Een hygrometer moet eens per jaar geregenereerd en geijkt worden om betrouwbare klimaatgegevens weer te geven. Hiervoor hebben erfgoedbeherende instellingen vaak niet de benodigde materialen in huis. Daarom biedt Erfgoed Gelderland aan om tegen een laag bedrag uw hygrometer(s) te regenereren, te ijken en te controleren.