Onderzoek leden gevolgen coronacrisis

Onderzoek leden gevolgen coronacrisis

U heeft als lid van de coöperatie massaal gehoor gegeven aan onze vraag om een overzicht te geven van de gevolgen van de coronacrisis. Binnen een week had 70% van onze 215 leden de vragenlijst ingevuld, waarvoor onze dank. Daarnaast hebben de medewerkers van Erfgoed Gelderland een groot aantal van de leden gebeld om uit de eerste hand te horen hoe de situatie beleefd wordt.

Onzekerheid over duur beperkende maatregelen

Het blijkt dat de onzekerheid groot is en dat met name de onzekerheid over de duur van de beperkende maatregelen de grootste impact heeft. Maar een klein deel van de aangesloten leden van de coöperatie zegt dat zij rustig doorwerken, voor bijna alle leden geldt dat hun openstelling, exposities, doorlopende activiteiten zoals lezingen en rondleidingen zijn afgelast.

Grote financiële impact voornamelijk bij musea en monumenten

Voor een groot deel van de musea en monumenten is ook de financiële impact groot. In het onderzoek geven 35 leden van de coöperatie aan dat de financiën op dit moment een groot knelpunt zijn, van deze groep is 27 een museum of museum in een monument. Het gaat hier om 5 grote musea, 10 kleine musea en 12 musea die alleen met vrijwilligers werken. De financiële impact blijkt ook uit het onderzoek van de Museumvereniging: 25% van de Nederlandse musea denkt dit jaar nog om te vallen, 20% denkt de lonen van de maand mei niet meer te kunnen betalen.

Medewerkers en vrijwilligers

Voor de meeste organisaties met betaalde medewerkers geldt dat de betaling van deze mensen doorloopt, een kleiner deel heeft werktijdverkorting of een uitkering aangevraagd. Een aantal leden geeft duidelijk aan dat deze situatie niet al te lang kan duren, omdat er dan wel serieuze liquiditeitsproblemen gaan ontstaan. De organisaties die alleen met vrijwilligers werken worden sociaal en maatschappelijk getroffen door het wegvallen van het netwerk en alle contacten. Zij maken zich zorgen over de kwetsbaarheid van de oudere vrijwilligers. Vrijwel alle organisaties hebben contact gezocht met hun vrijwilligersgroep, meest via e-mail of een digitale nieuwsbrief.

Geen zicht op werkelijke hoogte gederfde inkomsten

Voor de musea en de monumenten is het wegvallen van een substantieel deel van de inkomsten een groot probleem, een aantal vreest voor het voortbestaan als dit al te lang gaat duren. Uit de enquête en de gesprekken blijkt de pijn van de vele organisaties die (bijna) geen subsidie ontvangen en noodzakelijke inkomsten uit entree, verkoop en horeca mislopen. De onzekerheid over de duur van de maatregelen en de interpretatie van de nieuwe regelingen is groot. Er is nog geen zicht op de werkelijke hoogte van de gederfde inkomsten.

Voorbereiding, digitalisering en visieontwikkeling

Musea zijn op dit moment vooral bezig met de voorbereiding van de exposities en activiteiten voor (hopelijk) de komende maanden. De historische verenigingen richten zich op het schrijven van artikelen en de digitalisering van collecties. Monumentenorganisaties gebruiken dit moment voor visieontwikkeling en de archieven zetten nu met name in op de digitalisering en het verbeteren van de website.

Wegvallen onderlinge contacten

Voor alle leden geldt dat het wegvallen van de onderlinge contacten met medewerkers, bestuur, vrijwilligers en vaste partners een groot knelpunt is. Uit de reacties blijkt een grote frustratie of ongemak over het feit dat alles opeens stil ligt en de onzekerheid zo groot is. Voor de musea en monumenten is het financiële knelpunt duidelijk groter dan voor de archieven en historische verenigingen. Met name de musea zonder structurele subsidie die zich de afgelopen jaren een meester hebben getoond in het ondernemerschap, worden nu hard getroffen.

Lobby en informatie

De leden vragen Erfgoed Gelderland expliciet om actief lobby te voeren bij overheden en fondsen, in samenwerking met andere brancheorganisaties. Met name de organisaties die financieel hard worden getroffen vragen om lobby, de anderen vragen om informatie.