Blog: Stichting GO Fonds

Collega Emma Johnson schrijft periodiek over haar vakgebied fondsenwerving. Erfgoed Gelderland zet daarmee regelmatig een fonds in de spotlight. Dit keer ging ze in gesprek met Wilma Willems van Stichting GO Fonds: een klein fonds met grote idealen.

Wilma, kun je kort iets vertellen over de ontstaansgeschiedenis van dit fonds?
Met de opbrengst van de verkoop van ‘GO Opleiding’ is in 2009 het ‘GO Fonds’ gevormd. Het GO Fonds heeft als doel het stimuleren van innovatie. Wij steunden veel initiatieven en projecten op het terrein van het (inter)nationale archief- en bibliotheekwezen en van de ontwikkeling van de informatiedienstverlening. Maar terwijl de techniek zich in een hoog tempo ontwikkelt en digitalisering business as usual is, ontvingen we nog steeds veel eenvoudige digitaliseringsaanvragen. Daarom hebben we in 2020 onze focus verlegd.

Jullie hebben het aanvraagbeleid onlangs aangepast. Wat is er precies veranderd?
Wij vinden dat mensen moeten kunnen meedoen in onze samenleving maar zien ook dat nog lang niet iedereen hierin mee kan. Daarom vinden we projecten die op een innovatieve manier de toegang tot onze informatiesamenleving vergroten interessant om te steunen. Denk aan initiatieven waarbij educatie, informatievoorziening en -technologie worden ingezet om bestaande barrières voor deelname aan de informatiesamenleving op te heffen. Wij richten ons vooral op not-for-profit-initiatieven.

Waarom is participatie in de informatiesamenleving zo belangrijk?
Alleen als mensen kunnen meedoen aan de samenleving kunnen zij zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen welvaart en welzijn. In de digitale samenleving is de kloof tussen geletterden en laaggeletterden (te) groot. Mensen kunnen alleen meedoen in de samenleving als informatie begrijpelijk, veilig en toegankelijk wordt aangeboden en daarom willen we initiatieven ondersteunen die bijdragen aan het vergroten van participatie in de informatiesamenleving.

Met wat voor projecten kunnen leden van Erfgoed Gelderland bij het GO Fonds terecht?
Het GO Fonds kijkt uit naar het type projecten, dat o.a.:

  1. op een speelse, laagdrempelige manier grote groepen mensen bereikt
  2. een duidelijk te benoemen maatschappelijke impact heeft
  3. een groot bereik en resultaat heeft
  4. als voorbeeldfunctie kan dienen
  5. op het grensvlak ligt van educatie en cultuur
  6. de deelname van kansarme jongeren vergroot

Heb je een goed voorbeeld van een geslaagd project dat jullie onlangs ondersteund hebben?
In het project Makers over de vloer gingen de creatieve makers Mark IJzerman, Farida Sedoc en Joy Slaats een week lang aan de slag met het enorme archief van stichting Beeld en Geluid. Wat maken ze, welke mogelijkheden geeft het archief en wat zijn hun uitdagingen? Online kon het publiek alles volgen. De noodzakelijke online uitvoering heeft de organisatie veel geleerd over de mogelijkheden van hybride publieksactiviteiten, een weg die ze niet zondermeer zullen verlaten. Het project maakte onderdeel uit van de Dutch Media Week 2020.

Heb je een tip voor erfgoedinstellingen die willen aanvragen bij jullie?
We zijn een fonds dat een maatschappelijke bijdrage wil leveren door betekenisvolle projecten te steunen. Heeft u een project dat past binnen deze doelstellingen kijk dan op gofonds.nl en lees de voorwaarden.

Bij vragen kunt u contact opnemen met Wilma Willems, bestuursadviseur GO Fonds, via wilma@gofonds.nl.

Meer weten over fondsen en fondsenwerving? Lees onze speciale pagina.