Blog: Kick-off van het boek ‘Verhaal van Gelderland’. Door Marc Wingens

Auteurs en redacteuren, die nu werken aan de publicatie Verhaal van Gelderland, nemen u graag mee in hun belevenissen met hun blogs

Blog: Kick-off van het boek ‘Verhaal van Gelderland’. Door: Marc Wingens

In de middag van 24 juni kwamen circa dertig mensen bij elkaar in het Huis der Provincie voor de kick-off van het schrijven van het boek met de werktitel ‘Verhaal van Gelderland’. Het betrof uitsluitend mensen die op een of andere manier betrokken zijn bij de productie van het boek: schrijvers, redacteuren, de uitgever, mensen voor marketing en communicatie en, last but not least, de vertegenwoordiger van de belangrijkste geldschieter, de provincie Gelderland, zonder wie we überhaupt niet aan het project hadden kunnen beginnen…

Wat ontzettend veel mensen voor het maken van één boek, zou je denken (en dan te bedenken dat er nog makkelijk vijftien mensen meer bij aanwezig hadden kunnen zijn, maar niet iedereen kon). Maar het gaat dan ook niet over zomaar een boek: het betreft het lang verwachte, nog nooit geschreven, meerdelige, wetenschappelijk verantwoorde én voor een breed publiek toegankelijke standaardwerk over de geschiedenis van Gelderland, dat in 2022 zal verschijnen.

Omdat er heel veel mensen bij betrokken zijn, is het heel belangrijk dat er vaak en goed wordt gecommuniceerd, zodat iedereen hetzelfde weet en het hier ook mee eens is. De kick-off was dan ook zeker niet de eerste bijeenkomst over het boek. Eerder al hadden er vergaderingen plaatsgevonden van de stuurgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de belangrijkste samenwerkende organisaties, te weten: Radboud Universiteit, Erfgoed Gelderland en Omroep Gelderland. Ook de redacteuren en auteurs van de vier delen (prehistorie, middeleeuwen, vroegmoderne en moderne tijd) hadden elkaar al eerder gesproken.

De kick-off was bedoeld als samenzijn van al die verschillende mensen die betrokken zijn bij het boek, maar ook als gelegenheid om de aanwezigen goed te informeren, vragen te beantwoorden en ideeën op te halen. Projectleider Dolly Verhoeven, hoogleraar Gelderse Geschiedenis en mastermind van het project, leidde de bijeenkomst in en leidde hem in goede banen. Marc Beerens van Uitgeverij Vantilt vertelde hoe hij zich het eindresultaat voorstelt, daarbij geassisteerd door zijn team van bureauredacteur, vormgever en cartograaf.

Een complex project met vele betrokkenen vergt een goede administratie. Liesbeth Tonckens, directeur bedrijfsvoering van Erfgoed Gelderland, legde vervolgens uit dat die taak bij Erfgoed Gelderland ligt. Het projectbudget wordt hier beheerd. Ook vertelde zij de aanwezigen dat het ‘Verhaal van Gelderland’ niet alleen uit een boek bestaat, maar uit nog zo’n zes andere projecten die worden uitgevoerd met de leden van coöperatie Erfgoed Gelderland, met name de musea en de historische verenigingen. Zij beogen materiaal (lokale verhalen en objecten die belangrijk zijn voor de geschiedenis van Gelderland) naar boven te halen dat het wetenschappelijke verhaal kan ondersteunen.

Het Verhaal van Gelderland is dan ook uniek in zijn bottom-up organisatiestructuur, waarbij uiteindelijk vele honderden mensen, en vooral veel Gelderlanders, meewerken aan de totstandkoming van het eindproduct: het boek. Daarom ook ondertekenden op 16 januari jl. meer dan 100 Gelderse erfgoedorganisaties (musea, archieven, historische verenigingen, maar ook monumentenorganisaties, kastelen en landgoederen) in het Huis der Provincie een convenant waarin zij aangeven informatie en (beeld)materiaal om niet voor het project ter beschikking te stellen.

Meer informatie over ‘Verhaal van Gelderland’ vindt u op de speciale projectpagina.