Blog: Fondsenwerving in coronatijden

Collega Emma Johnson schrijft periodiek over haar vakgebied fondsenwerving. Dit keer over de fondsen en de coronacrisis.

Het coronavirus houdt de wereld in een houdgreep. Voor de cultuur- en erfgoedsector is de schade enorm, nu er plotsklaps geen publieksinkomsten meer zijn. Cultuurfondsen werken aan oplossingen voor alle geannuleerde tentoonstellingen, voorstellingen en andere bijeenkomsten. Immers zijn de kosten hier grotendeels al voor gemaakt.

Coulance vanuit cultuurfondsen
De algemene tendens is dat fondsen coulant omgaan met de crisissituatie. Er is sprake van overmacht. Zodoende wordt er zo veel mogelijk gezocht naar gezamenlijke oplossingen. Dat blijkt uit diverse statements op websites van onder andere het Mondriaan Fonds, het Fonds voor Cultuurparticipatie, het Prins Bernhard Cultuurfonds en het VSBfonds. Fondsen denken mee over benodigde maatregelen. Ze kunnen bijvoorbeeld subsidies op verzoek eerder uitkeren, zodat organisatoren aan hun betalingsverplichtingen kunnen blijven voldoen.

Voor nieuwe aanvragers is er vooralsnog geen reden om terughoudend te zijn. Bovengenoemde fondsen geven aan ook deze aanvragen als gewoonlijk in behandeling te nemen. Mocht een gehonoreerde aanvraag in de toekomst alsnog niet door kunnen gaan in verband met corona, dan wordt er ook dan coulant omgesprongen met de voorwaarden.

Particuliere steun
Ook veel bezoekers tonen zich begaan met culturele instellingen door hun geld voor reeds gekochte kaarten voor afgelaste evenementen niet terug te vragen. Wim Pijbes, oud-directeur van het Rijksmuseum en huidig directeur van stichting Droom en Daad, stelt voor om de Geefwet te verruimen om zo meer snelle steun aan de cultuursector mogelijk te maken. Crowdfundingsplatform voordekunst ziet ook veel kansen voor publiekssteun en geeft kunstenaars en instellingen handige tips voor crowdfunding in tijden van corona.

Nuttige links
Cultuurmarketing heeft een bruikbaar overzicht gemaakt van artikelen over de impact van het coronavirus op de culturele sector. Houd ook de websites van Kunsten ’92 en de Boekmanstichting in de gaten voor de actuele stand van zaken rondom cultuur en de coronacrisis.