Blog: Crowdfunding bij voordekunst

Collega Emma Johnson schrijft periodiek over haar vakgebied fondsenwerving. Dit keer ging ze in gesprek met voordekunst over crowdfunden.

Voordekunst is hét crowdfundingsplatform voor de culturele sector. Ook erfgoedorganisaties vinden hier liefhebbers die graag bijdragen aan de realisering van projecten. Maar hoe werkt crowdfunding nu precies? In een interview vertelt Michelle van Doorn (voordekunst) over de meerwaarde van crowdfunden.

Een crowdfundingscampagne kan best veel werk zijn. Waarom niet gewoon een aanvraag doen bij een fonds?
“Crowdfunding kan net zoals een aanvraag bij een fonds een goede manier zijn om geld op te halen voor een specifiek project. Maar het gaat bij crowdfunding niet primair om het ophalen van donaties.

Met crowdfunding bereik je ook andere doelen: een crowdfundingcampagne draagt bij aan de zichtbaarheid van de organisatie waardoor je nieuw publiek kunt aantrekken en biedt daarnaast kansen om bestaand publiek te activeren en de relatie met hen te verduurzamen. Bij een goed opgezette crowdfundingcampagne kun je meerdere resultaten behalen: naamsbekendheid, bereiken van nieuw publiek, versterken van je imago, activeren van de bestaande achterban en het financieren van een mooi project.

Het kan daarnaast natuurlijk ook een toevoeging zijn op de financieringsmix. Het Airborne Museum startte al eens een crowdfundingcampagne via voordekunst om een Stiltekamer te creëren. “De stiltekamer maakt onderdeel uit van een groot masterplan om het hele museum te vernieuwen. We hebben al veel steun van overheden en fondsen, maar vinden het ook een sympathieke gedachte dat dit onderdeel wordt gerealiseerd op basis van het principe ‘voor mensen, door mensen’’ vertelde Natalie Rosenberg eerder in dit interview.

Donateurs worden echt onderdeel van een project en zo ontstaat er een duurzame relatie. Met hun donatie tonen donateurs immers dat ze het belangrijk vinden dat een project er komt en dat ze een  instelling bijzonder of belangrijk vinden. Veel culturele instellingen denken bij crowdfunding enkel aan de grote hoeveelheid werk. Ze vergeten dan dat de grootste winst niet het geld is, maar de actieve betrokkenheid van donateurs.”

Welke projecten zijn geschikt voor crowdfunding?
“Projecten die zich het best lenen voor crowdfunding zijn projecten die concreet en urgent zijn. Als het voor een donateur heel duidelijk is waar diens geld voor bedoeld is, is deze eerder bereid om te geven.

De campagne van het Airborne Museum geeft heel duidelijk aan wat ze willen realiseren met het doelbedrag van 30.000 euro (een Stiltekamer voor het herdenken van slachtoffers in de Slag om Arnhem) en waarom het belangrijk is dat het er nu komt (voor de 75-jarige herdenking). Een ander voorbeeld is Stichting Eusebius Arnhem die €20.000 ophaalde voor de dringende restauratie van het harnas van hertog Karel van Gelre. Of de aankoop van een Cavalcade schilderij à €18.000 van het Museum Buren en Oranje die anders uit het museum zou verdwijnen.”

Kun je iets vertellen over de actiecampagnes die in het leven zijn geroepen om kunstenaars en instellingen in coronatijden te helpen?
“Crowdfunding is zoals gezegd erg geschikt wanneer het gaat om een concreet project met een duidelijk doelbedrag. Toen musea, podia en theaters hun deuren moesten sluiten ontstond er een groot gat qua inkomsten, maar ontbrak een duidelijk doelbedrag. Om kunst en cultuur mogelijk te blijven maken voor nu en in de toekomst, hebben we besloten om voordekunst-makers en -instellingen de mogelijkheid te geven om een actiecampagne te starten. Hiermee kan geworven  worden zonder concreet doel en zonder vaste looptijd. Op deze manier kan de actiecampagne ingezet worden om tijdelijk extra inkomsten te genereren. Donateurs dragen bij aan het ondersteunen van hun favoriete theater, het museum waar zij zo graag naartoe gaan of aan het werk van de maker waar zij fan van zijn.”

Voor campagnes uit Gelderland is er matchfunding beschikbaar vanuit Provincie Gelderland. Wat houdt dit precies in?
“Provincie Gelderland is matchfundingpartner van voordekunst. Dit betekent dat Provincie Gelderland tot 30% bijdraagt aan Gelderse crowdfundingcampagnes op voordekunst. Het doel van de provincie is om op deze manier initiatieven te ondersteunen die anders niet op de radar van de provincie verschijnen, maar wel een waardevolle toevoeging voor het cultuur- en erfgoedklimaat in Gelderland zijn. In totaal droeg Provincie Gelderland al bij aan 182 projecten op voordekunst.

Wanneer we denken dat een campagne binnen de voorwaarden valt voor een bijdrage van onze partners, schrijven wij een aanvraag voor het project. Je hoeft daar dus als instelling niets voor te doen, zodat de volledige focus op de crowdfundingcampagne gericht kan worden. Je kunt op de partnerpagina van Provincie Gelderland alle gesteunde projecten zien en de voorwaarden die gelden voor een mogelijke bijdrage.”

Heb je nog een gouden tip voor erfgoedinstellingen die willen crowdfunden? Hoe maken zij hun campagne tot een succes?
“Of het nou gaat om een kleine of een grote instelling, de succesfactor van de campagne is grotendeels afhankelijk van de mate waarin het project door de medewerkers (en vrijwilligers) wordt gedragen. Zij zorgen namelijk voor het vergroten van het bereik, maar ook voor een verdeling van inzet en creativiteit.”

Oproep: Creative Funding
Speciaal voor instellingen die crowdfunding in willen zetten op een duurzame manier is vanuit voordekunst het platform Creative Funding ontstaan. Creative Funding biedt culturele instellingen kennis, tijd en techniek om prachtige projecten vanaf €20.000 te financieren door publiek actief te betrekken en je achterban uit te bouwen. Je wordt daarin intensief begeleidt door een crowdfundingexpert van voordekunst. Benieuwd naar wat Creative Funding kan betekenen? Neem dan contact op met Lisanne Brouwer via lisanne@voordekunst.nl of kijk op www.creativefunding.nl.