Jelle van de Graaf

Jelle van de Graaf

WO2GLD

Jelle is coördinator van de stichting WO2GLD. Deze stichting zet zich in voor het bevorderen van de samenhang en de samenwerking tussen partijen die zich richten op het levend houden van de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog in Gelderland. Met name aankomend jaar – we vieren namelijk 75 jaar Vrijheid – is er in het kader van Gelderland Herdenkt ontzettend veel te doen. Jelle is als historicus zeer geïnteresseerd in persoonlijke verhalen, zoals dagboeken, uit de Tweede Wereldoorlog. Werkdagen: maandag t/m donderdag.

Projecten